Verhalen in de zorg
 

Verhalen die de toekomst verbeelden

Natuurlijk wil jij je zorgorganisatie zo goed mogelijk voorbereiden op te toekomst. Je analyseert trends en schrijft een toekomstvisie. Maar hoe zorg je er nu voor dat zo'n abstracte visie niet in de la verdwijnt, maar leidt tot concrete keuzes en acties? Dat doe je door de visie te concretiseren naar de impact op mensen van vlees en bloed. Deze mensen geeft je een gezicht in toekomstverhalen. 

Waarom toekomstverhalen?

  • het werken met verhalen die de toekomst verbeelden is een manier om een toekomstvisie om te zetten naar strategische keuzes
  • de verhalen vormen de basis voor het verkennen van scenario's en het onderzoeken van handelingsopties
  • de toekomstverhalen vormen het startpunt voor de dialoog met verschillende doelgroepen

Wat kan ik voor je betekenen?

Ik kan via creatieve sesssies met een groep medewerkers of relaties persona's van de toekomst ontwikkelenen en hun situaties relateren aan de gesignaleerde trends. We zoeken samen naar de 'worsteling' van de persona's en geven hen een gezicht. Op basis van deze input schrijf ik toekomstverhalen die jij kunt gebruiken om je visie te delen en te gebruiken als startpunt voor verdere beleidsontwikkeling.

Durf jij het aan met toekomstverhalen?

Bel 06557 48168 of stuur een mail als je aan de slag wilt met een verhalen die de toekomst verbeelden of andere vormen van storytelling in de zorg.

 

Terug
Delen

De kracht van verhalen

Op het werk, in de supermarkt en bij het kampvuur vertellen we elkaar verhalen. Zo raken onze levens aan elkaar. Groots en meeslepend of schijnbaar eenvoudig en alledaags. 

Ontdek waarom verhalen zo krachtig zijn....