Verhalen in de zorg
 
Portretten van gewone mensen met bijzondere verhalen

Piet Spoelstra over Aristoteles, het Thomasevangelie en Het Nieuwe Ouder Worden

Ik houd mij bezig met het nieuwe ouder worden. Dat is wel begrijpelijk gezien mijn leeftijd van 63 jaar en het feit dat ik onlangs gestopt ben met mijn praktijk als huisarts. Door te stoppen met betaald werken, heb ik ruimte gemaakt voor mijn gedachten en voor nieuwe initiatieven. En zoals dat gaat in het leven: als er ruimte is, dan dienen zich nieuwe zaken aan. Bij mij gebeurde dat tijdens een inspirerend congres van Actiz over Het Nieuwe Ouder Worden in Amsterdam. Ik besefte dat deze zienswijze aansloot bij mijn denken en voelen en dat ik hier iets mee wilde. En zo is het begonnen……..

Vitaliteit en kwetsbaarheid

Als het gaat om ouderen, merk ik dat we

in polariteiten denken van vitaal versus kwetsbaar. En vervolgens de conclusie trekken dat de vitalen de kwetsbaren ondersteunen. In de symposia die wij in het Reestdal rond dit thema organiseren, ontdekten wij dat iedereen die vitaal is, ook kwetsbaarheid in zich draagt en omgekeerd. Zo kan een oude vrouw van in de negentig fysiek wel veel zorg nodig hebben, maar ondertussen prima op haar buren letten. En kan iemand die lichamelijk goed gezond is, breken als hij vertelt over de ziekte van zijn partner. Vitaliteit en kwetsbaarheid horen bij elkaar. Wat we daarin met elkaar moeten leren, is hoe we hulp kunnen vragen aan elkaar. Dat is namelijk veel moeilijker dan hulp geven.

Deugdenethiek van Aristoteles

Bij het nieuwe ouder worden is in mijn beleving geen sprake van een eindfase, maar van een volgende stap in het leven. We hebben met elkaar al lang geleden ontdekt dat op je lauweren rusten en alleen maar ‘genieten’, leidt tot een leeg en ongelukkig leven. Geluk ervaar je als je je leven lang van betekenis kunt zijn. Dit geluk noemt Aristoteles in zijn deugdenethiek als het hoogste doel in het leven. En dat geluk kunnen wij volgens hem bereiken door dat wat in ons zit optimaal te verwerkelijken. Dat zie ik dan ook als de uitdaging van het nieuwe ouder worden: gemeenschappen waarin ouderen samen met vrijwilligers en professionals van betekenis zijn voor elkaar kunnen zijn.

Thomasevangelie

Het nieuwe ouder worden raakt aan onze visie op het menszijn. Ook hierin grijp ik graag terug op oude geschriften zoals het Thomasevangelie. In dit evangelie vinden we uitspraken van Jezus van Nazareth waarin hij uitgaat van het goede in de mens. Uitspraken waarin hij de bron van wijsheid bij de mens zelf legt en oproept tot actieve betrokkenheid bij het leven van alledag. Deze visie staat soms haaks tegenover het ons zo bekende calvinistische gedachtengoed dat zich vooral baseert op het ontoereikende van de mens. Voor mij persoonlijk sluit de visie uit het Thomasevangelie naadloos aan op het nieuwe ouder worden.

Het biedt ruimte voor verantwoordelijkheid nemen en betrokken zijn op elkaar. En zo samen werken aan een harmonieuze samenleving.

 

Deze tekst maakt onderdeel uit van een serie portretten van inspirerende eerstelijnszorgaanbieders die ik heb geschreven in opdracht van Progez.

Terug
Delen

De kracht van verhalen

Op het werk, in de supermarkt en bij het kampvuur vertellen we elkaar verhalen. Zo raken onze levens aan elkaar. Groots en meeslepend of schijnbaar eenvoudig en alledaags. 

Ontdek waarom verhalen zo krachtig zijn....

-->