Verhalen in de zorg
 
Corporate story netwerkorganisatie van artsen en behandelaren

SilverRade: alles draait om aandacht

Jarenlang was het duidelijk: kwetsbare ouderen en chronisch zieken woonden in verzorgings- en verpleeghuizen. Wij als artsen en behandelaren werkten in deze huizen samen met de bewoners aan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Er was een goede balans tussen hun zorgvraag en ons zorgaanbod.

Het zorglandschap verandert

Langzamerhand veranderde het zorglandschap. Verzorgingshuizen verdwenen, ouderen bleven langer thuis wonen. We zagen veel veerkracht bij ouderen, maar ook een toenemende zorgvraag, overbelaste mantelzorgers en een gebrek aan overzicht door versnippering van de zorg.

We spraken met betrokken huisartsen en sociale wijkteams en hoorden van hun moeite oplossingen te vinden voor de complexe zorgvragen van hun cliënten. En we vroegen ons af: wat kunnen wij in deze nieuwe situatie betekenen voor ouderen, voor hun naasten en voor mantelzorgers?

Drive om samen te werken aan gezondheid

In onze zoektocht vonden we collega’s bij zorgorganisaties in de regio. We herkenden bij elkaar onze betrokkenheid bij ouderen, de passie voor ons vak en de drive om samen te werken aan gezondheid en een comfortabel leven. Een leven waarin ouderen zelf de touwtjes in handen hebben en hun

mogelijkheden zo goed mogelijk kunnen benutten. En we besloten samen een stap te zetten en ons opnieuw te organiseren.

Deskundig antwoord 

Op 1 januari 2016 was SilverRade een feit. Een netwerkorganisatie met meer dan honderd behandelaren: van bewegingsagogen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten tot maatschappelijk werkers, muziektherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Samen willen wij deskundig antwoord geven op gezondheidsvragen van ouderen in Midden Nederland. Dat doen wij door te onderzoeken, te adviseren, te behandelen en te begeleiden.

Betrokken, betrouwbaar en deskundig

Wij zien gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Vanuit deze visie willen wij de zorg van familie en mantelzorgers aanvullen. Dit doen wij door samenwerking met huisartsen, medisch specialisten, sociale wijkteams en door deelname aan ketenzorgprojecten. Zowel thuis als in de verpleeghuizen en revalidatiecentra ervaren mensen ons als betrokken, betrouwbaar en deskundig.

Om het verhaal van SilverRade te kunnen schrijven, heb ik workshops gegeven aan de ruim honderd artsen en behandelaren. Samen hebben we gezocht naar de essentie van deze nieuwe netwerkorganisatie en dit verwoord in een corporate story. Meer verhalen van SilverRade vind je op www.silverrade.nl.
Terug
Delen

De kracht van verhalen

Op het werk, in de supermarkt en bij het kampvuur vertellen we elkaar verhalen. Zo raken onze levens aan elkaar. Groots en meeslepend of schijnbaar eenvoudig en alledaags. 

Ontdek waarom verhalen zo krachtig zijn....

-->